Canlı Doğuran Akvaryumlarında Bakım ve Beslenme

wgup3

Beslenmeleri oldukça kolaydır. Mikro alg içeren kaliteli kuru yemler ve yosun ile beslenir. Yavrular ufalanmış pul yemlerle beslenebilir. Daha önce de söylediğimiz gibi lepistesler otçul beslenir. Bu yüzden beslenmelerinde bitkisel içerikli gıdalara ağırlık verilmelidir.
Özellikle yeni doğan yavruların gelişimi için protein ağırlıklı canlı yemler hızlandırıcı bir etki yapmaktadır. Yavruların gelişimi için protein ağırlıklı yemler tercih edilecekse protein oranı yüksek olan pul ve pelet yemler başarıyı artırır.
Canlı doğuran yavrularının en güzel özelliği doğduktan sonra fazla bir bakıma ihtiyaç duymadan kendi başlarının çaresine bakabilmeleridir. Akvaryumdaki yosunlar da dâhil pek çok şeyle beslenebilir. Tabii ki yosun tek başına onları beslemeye yetmeyecektir. Yavrulara artemia vermek onların hızla boy atmalarını sağlayacaktır.
İnce bir toz hâline getirilmiş pul yemler de kullanılabilir. Ara sıra haşlanmış ıspanak yaprağı verilebilir. Çeşitli yemler ile besinlerini zenginleştirmek yavruların hızla büyümelerini ve sağlıklı kalmalarını sağlayacaktır. Yem verdikten sonra dibe çöküyorsa kısa süre sonra yem dipten çekilmelidir. Aksi hâlde suyun kalitesi kısa sürede bozulur.
Özellikle ana tankta yavru beslenecekse sık dikilmiş su bitkilerinin çok büyük yararı olur. Tel tel yaprakları olan bitkiler yavruların saklanması için mükemmel bir ortam oluşturur. Ancak bu bitkiler dibe çöken yemleri ve balık pisliklerini tutmaktadır ve bu bitkileri temizlemek neredeyse imkânsızdır. Bir süre sonra bitki üzerinde biriken yem artıkları ve dışkılar, sudaki amonyak vb. azot bileşenlerinin artmasına sebep olur. Bu da suyun kalitesini bozar. Bu sebeple küçük tanklarda çok yoğun miktarda kullanılması sakıncalı olabilir.
Damızlık özelliklere sahip (renk, vücut şekli, tür özellikleri, vücut ağırlığı) yavrular, erkek ve dişi olarak ayrı akvaryumlarda beslenmelidir. Damızlık yavru balıklarda önemli olan hepsinin aynı boy ve renkte olmasıdır. Bunu sağlamak için akvaryum ortam koşulları çok iyi ayarlanıp sürekli hâle getirilmeli ve yaşa göre gerekli olan ihtiyaçları karşılayacak besleme düzeni uygulanmalıdır.
Damızlık yavrularda yemle verilemeyen ama balıkların büyümesinde ve üreme sistemlerinin gelişmesinde gerekli olan vitaminlerin ve iz elementlerin belirli zamanlarda verilmesi gerekmektedir. Örneğin yemine vitamin damlatıp yemi yedirerek veya suya doğrudan (bemiks ampul) vitamin dökerek yapılabilir. Esas amaç daha çok yem vermek değil protein ve enerji içeriği fazla yemlerle beslemektir. Bunu yapmanın en kolay yolu canlı yemdir. Özellikle su piresi, sivrisinek larvası ve Artemia salina üremeyi hızlandırır.
Dişinin karnının yavrulardan dolayı her gün büyüdüğü ve yem yeme kapasitesinin düştüğü unutulmamalıdır. Yavrulayan dişi balık, koloniden ayrı bir akvaryuma alınır ve dişi balık kendisini toplayana kadar proteini yüksek yemlerle beslenir.
Beslemede en önemli konulardan birisi de yemleme zamanıdır. Özellikle profesyonel yetiştiricilikte üretim amacı ile yaralanılacak balıkların günde bir kez bol yemleme yerine azar azar fakat sık sık yemlenmeleri en doğrusudur. Bu yemleme de balıkların 10- 15 dakika içerisinde verilen yemi tüketmeleri esas alınır. Eğer verilen yem 10- 15 dakikada tüketilemiyor ise verilen yem miktarının çok olduğu ortaya çıkar. Verilen yem fazla olursa dip kısma çökerek balıklar için zararlı olacak kokuşmalara ve oksijen sarfiyatına neden olur.

Larvaların Beslenmesi

Artemia Larvası
Artemia (Artemia salina) yavruların gelişim hızını ciddi şekilde etkiler. Artemia yavru balık üretiminde ve değerli akvaryum balıklarının beslenmesinde çok yararlanılan bir canlıdır. Bununla ilgili detaylı bilgilere ve uygulamalara “Artemia” modülünden ulaşabilirsiniz.

Daphnia (Su Piresi)

Akvaryum yetiştiriciliğinde en çok kullanılan canlı yemlerden bir tanesidir. Pek çok türü bulunmaktadır. Halk dilinde ise ince ve iri olanları olmak üzere iki tipi tanınır. İnce olan su pireleri akvaryumcular için daha değerlidir çünkü bu boy su pirelerinin pek çok akvaryum balığına verilmesi küçük cüsseleri nedeni ile kolay olmaktadır. Bununla ilgili detaylı bilgilere ve uygulamalara “Su Piresi” modülünden ulaşabilirsiniz.

Larva Sonrası Besleme

Pul Yemler

Akvaryum balıklarında diğer yemlere nazaran daha çok tanınan ve yaygın olarak kullanılan yüzücü yemlerdir. Pul yem üretiminde yüzerlik yemin çok ince bir tabaka hâlinde imal edilmesi sonucu özgül ağırlığının düşürülmesi ve geniş yüzey alanı oluşturulması sağlanmaktadır. Akvaryum balıkları diğer balıklara göre daha küçük boy ve ağız açıklığına sahip olduklarından bunlara ait olan yemlerin yapımında kullanılan ham maddeler çok iyi öğütülmeli ve karmada yemin dağılmaması için jelâtinleşme özelliği gösteren nişasta içeren ham maddeler mutlaka kullanılmalıdır. Bunun yanında akvaryum balıklarının yaygın olarak beslenme sebeplerinin başında gelen renk ve görünüşlerini sağlamak amacıyla yemlerin renklendirici maddeler içermesi tercih edilmektedir.

Pelet Yemler

Peletleme, önceden öğütülmüş ve karıştırılmış en az iki yem ham maddesinin nem, sıcaklık ve basınç etkisi altında, mekanik araçlar kullanılarak yemin verileceği türün yapısına uygun bir silindirik şekle getirilmesidir. Pelet yemlerin diğer yemlere göre birçok üstünlüğe sahip olması kullanım alanlarını genişletmiş ve pelet yem yapımında kullanılan mekanizasyonların gelişmesine neden olmuştur.
Pelet yemlerin diğer yemlere üstünlükleri şöyle sıralanabilir:
 Peletlenmiş yemler üretim sırasında belli sıcaklık, nem ve basınç etkisi altında kaldığından kendine has lezzet ve kokuya sahiptir. Bu da yemin verildiği hayvanlar tarafından istekle tüketilmesine sebep olmaktadır.
 Peletleme sonucu homojen bir besin madde içeriği gösteren yemler oluşmaktadır. Bu da bu yemle beslenen canlının eksiksiz olarak beslenmesini sağlamaktadır.
 Peletleme yemler toz yemlere göre dış etkilerden % 95 oranında daha az etkilenir ve yemlerin oksidasyonunun geciktirilmesine neden olur.
 Pelet yemlerin taşınması ve depolanması daha kolaydır.
Tüm bu üstün yönlerine karşı pelet yemlerin de bazı olumsuz yönleri bulunmaktadır. Ancak bunlar uygulanacak iyi bir planlama ve yönetimle azaltılabilmektedir. Bunlar:
 Pelet yemler pahalı yemlerdir fakat iyi bir şekilde formüle edilmiş besin (rasyon) planlaması ile beslenen türün ete dönüşüm oranı arttırılarak bu açık kapatılabilmektedir.
 Pelet yemlerin besin madde içerikleri (protein, vitamin) uygulanan sıcaklığın etkisiyle bir miktar azalmaktadır fakat son yıllarda vitamin gibi katkı maddelerinin sıcağa karşı dayanıklı formlarının kullanılmaya başlanmasıyla bu olumsuz durum da en aza indirilmiştir.

Granül Yem

Küçük boy ve ağız açıklığına sahip türlerin ve larvaların beslenmesi için kullanılan yemlerin aynı ölçüde küçük bir ölçüye sahip olması gerekmektedir. Bu boyda bir yem yapımının zor ve pahalı olması, üreticileri daha büyük çaptaki pelet yemlerin öğütülerek küçültülmesi yoluna yönlendirmiştir. Granül yemler genellikle 2 numara pelet yemlerin kırılmasıyla oluşturmaktadır. Granüllerin boyları öğütücü içerisindeki tamburların aralıkları değiştirilerek ayarlanmaktadır. Sistem içerisinde istenilen boydan küçük veya büyük olan yemleri granül boydakilerden ayırmak için bir elek bulunmaktadır. Büyük olan yem parçaları tekrar öğütücüye geri gönderilmekte, küçük olanlar ise ya tekrar peletleme işlemine tabi tutulmakta ya da toz yem olarak kullanılmaktadır.
3.2.4.Diğer Canlı Yemler
Canlı doğuran akvaryum balıklarının beslenmesinde aşağıdaki besin kaynakları kullanılabilir:
 Beyaz kurt
 Mikro kurtlar
 Grindal kurt
 Tubifeks (Tubifex)
 Amhipodslar
 Sivrisinek ve diğer uçan böcek larvaları
 Toprak solucanları
 Taze yemler
 Kurutulmuş Tubifeks
 Balık etleri
 Karides teke etleri
 Yumurta sarısı
 Ispanak
 Dalak ve karaciğer
 Diğer kırmızı etler

 

Paylaşmak güzeldir...

Yorumlar

yorumlar

Bir cevap yazın

Yada