Colisa Ailesi

Colisa Ailesi
Bu ailenin yayılma alanları Kuzey Hindistan, Assom, Burma, Singapur ve
Borneo’dur. Akvaryumlarda dört ayrı tür ile temsil edilir. Trichogaster ailesine benzerlikleri
pek fazladır.
Colisa ailesi içinde yer alan dört türün tümü de dayanıklı ve doğurgandır. Köpük
yuva yapanların genel üreme biçimlerine uygun olarak çiftleşir ve döl verir. Bu nedenle
üretimlerinde aynı yöntemler uygulanır. Erkekler köpük yuvanın yapımını, yumurtaların ve
genç yavruların bakımını üstlenir. Dişiler, erkeklerden daha soluk renkli ve daha az gösterişli
oluşlarıyla fazla zorluk çekilmeksizin ayırt edilebilir. Ancak genç erkeklerin dişilerden
ayrımı o kadar kolay olmaz. Birbirlerine fazlasıyla benzerler.
Colisaların tüm üyeleri karma akvaryumlar için elverişli, uysal ve barışçıldır. Hatta
onlara biraz çekingen ve ürkektir de diyebiliriz. Başka balıklarca rahatsız edilirlerse gizlenir
ve pek sık ortaya çıkmazlar. Hemen hemen tüm köpük yuva yapanlarda olduğu gibi iyi
bitkilendirilmiş akvaryumlardan hoşlanırlar. Ergin balıklar için yüksek ısı, filtre ve havalandırma
gibi zorunluluklar yoksa da genç balıklar yüksek ısıya ihtiyaç duyar. Yavrulara
temiz, duru bir akvaryum suyu, İyi bir havalandırma sağlamak gerekir. Akvaryum
yüzeyindeki havanın da elverişli ısı düzeyinde bulunması ihmal edilmemelidir.
Colisalar her türlü yemle beslenebilir. Kuru, taze, canlı yemlerle dengeli biçimde
beslenmeleri sağlıklı gelişmelerini sağlar.

Paylaşmak güzeldir...

Yorumlar

yorumlar

Bir cevap yazın

Yada