Colisa Fasciata (Büyülü Gromi veya Cizgili Gromi)

ichthyo,fische,fishes,aquarium,aquaristic,aquaristik, Fighter.Kampffische,Anabantoids,Bushfishes,Labyrinthfische, Labyrinther,climbing perches, Kletterfische,freshwater,sŸ§wasser,zierfischeBüyülü gromi veya cizgili gromi adlaryla anılır. Kahverengi turuncu renkteki
gövdesini, gri mavi çizgiler çaprazlamasına süsler. Bu desen, balığın başından kuyruğunun
bitimine kadar sürer. Sırt yüzgeci, gri mavi renkte olup özellikle erkekte sivrilerek son bulur
ve kırmızı renkte lekeler taşır. Karın yüzgeçleri, ailenin tüm üyelerinde olduğu gibi ipliğimsi
iki duyarga halinde ve turuncu renktedir. Karın yüzgeci ise testere ağzı gibi tırtıklı ve parlak
kırmızı kenarla sonlanan lacivert renktedir. Solungaç kapağı üzerinde de metal parıltılı yeşil
mavi iri bir benek vardır.
Colisa fasciatanın büyüklüğü 12 santime erişir ki bu özelliğiyle colisa ailesinin en iri
balığı olma niteliğini eline geçirir. İşte bu nedenle yaygın olarak tanındığı bir diğer ad da dev
colisadır.
Doğal yayılma alanları, Hindistan ve Burmanın çamurlu ve bulanık sularıdır. Bu
balığın akvaryum ısısı 24 ila 28 dereceler arasında olmalıdır. Ancak üretim için ısının 28
dereceden aşağı olmaması gerekliliktir. Yetişkin balıklar 15 derece gibi düşük bir ısıya dahi
uyum gösterebilir. Ancak genç balıklardan bu direnç beklenmemelidir. Onlar düşük ısıya
dayanamaz ve hastalanarak ölür.
Colisa fasciatalar her türlü yemle beslenebilir. Bununla birlikte canlı yemden yoksun
bırakılmamalıdırlar. Üremeleri köpük yuva yapanların tüm özelliklerine tam uyum gösterir.
Yavruların bakımı ve beslenmesi diğer küçük türlerden daha kolaydır.

Paylaşmak güzeldir...

Yorumlar

yorumlar

Bir cevap yazın

Yada