Labirentli Balıklarda Labirent Sistemi

Labirent Sistemi

Labirentli balıklarda solungaçlarının üstünde ve başın her iki yanında birer tane
olmak üzere labirent adı verilen organa sahip balıklardır. İşte bu nedenle labirentli balıklar
olarak tanınırlar. Labirentler, solungaç odacıklarının üstünde bulunan kese biçimli birer
organ olup içlerinde pek çok kıvrım taşır. Bu solunum organları, solungaç kapağının
arkasında sıralanan 4 solungaç yayından dördüncüsünün üzerinde, üç veya daha fazla yassı
kemikçiğin kıvrımları oluşturarak bir odacık halinde kaynaşmasından ve dördüncü solungaç
yayına eklenmesinden meydana gelmiştir.

Bu labirentlerin içinde, 4. solungaç yayının uzantısı olan, yassılaşarak yüzeyini
genişletmiş, sayısız kıvrımlar halinde bir dizi kan damarı yer alır. Balığın ağız yoluyla
doğrudan doğruya aldığı hava, labirentlerin içinde oldukça geniş yüzey kazanmış kan
damarlarına değer. Bu temas anında, kan damarlarında bulunan çok ince gözenekler
aracılığıyla oksijen- karbondioksit değişimi sağlanır. Böylece kirli kan temizlenmiş olur.

Labirentli bir balık, normal koşullar altında her bir dakika içinde dört kez ağız yoluyla
hava alarak bunu labirentlerine gönderir. Gönderilen hava içindeki oksijen, labirent içinde
yer alan kan dolaşımı yoluyla hemen emilir. Oksijeni alınmış hava ise tek bir hava kabarcığı
halinde suya bırakılır.
Bir litre temiz havada bulunan oksijen 200 ml ‘ dir. Buna karşın çok iyi biçimde
havalandırılan bir suda erimiş halde bulunan oksijen, yalnızca 8 ml’ dir. Havada ve suda
erimiş halde bulunan oksijen oranı arasındaki bu önemli fark göz önüne alındığında labirentli
balıkların solunum açısından ne büyük bir kazanca sahip oldukları hemen anlaşılır.
Başka balıkların oksijen yetersizliğinden ölebilecekleri sularda yaşama olanağı
bulmaları, yavrularını hava köpüğünden oluşturdukları yuvada koruyarak üremeyi
gerçekleştirmelerinden başka, serbest havayı soluyabilmelerinin sağladığı çok ilginç bazı
özellikler taşıyanları da vardır. Gövdeye esas hareket gücünü, kuyruk yüzgecinin hareketleri
sağlarken, balık, karın yüzgeci ve göğüs yüzgeçleriyle kendini ileriye doğru çekmekte ve
böylece ilerlemektedir.

Paylaşmak güzeldir...

Yorumlar

yorumlar

Bir cevap yazın

Yada