Canlı Doğuran Akvaryumlarında Bakım ve Beslenme

Beslenmeleri oldukça kolaydır. Mikro alg içeren kaliteli kuru yemler ve yosun ile beslenir. Yavrular ufalanmış pul yemlerle beslenebilir. Daha önce de söylediğimiz gibi lepistesler otçul beslenir. Bu yüzden beslenmelerinde bitkisel içerikli gıdalara ağırlık verilmelidir. Özellikle yeni doğan yavruların gelişimi için protein ağırlıklı canlı yemler hızlandırıcı bir etki yapmaktadır. Yavruların gelişimi için protein ağırlıklı yemler tercih edilecekse protein oranı yüksek olan pul ve pelet yemler başarıyı artırır.

Canlı Doğuran Balıklarda Anaç Seçiminde Dikkat Edilecek Kriterler

Canlı doğuran balıklar genel olarak büyük dış toprak havuzlarda üretilir. Bu nedenle üretim alanından alınan binlerce balık piyasaya sevk edilir. Bu sevkiyatta ölüm oranının az olması için öncelikle balıklar üredikleri havuz suyu ile birlikte pazarlama akvaryumlarına alınmaktadır. Bu akvaryumlara % 5’lik metilen mavisinden her bir litre için bir damla damlatılmaktadır. Bu dönemde havalandırma güçlü olmalıdır. Böylece kayıp az olur. Bu yöntem diğer balıkların naklinde de kullanılabilir.

Canlı Doğuran Akvaryumlarında Yavru Alımı

Çeşitli kaynaklarda daha az belirtilse de tanktaki her litre su için 2 Watt enerji harcayacak bir lamba kullanmak en idealidir. Tropikal bitkiler de tıpkı tropikal balıklar gibi gece-gündüz eşitliği bulunan ekvatoral bölgeden geldiği için günlük 12 saat ışıklandırmaya ihtiyaç duyar. Ancak canlı doğuranlar iyi birer alg tüketicisidir. Bu durumda, ışıkları ne kadar açık tutarak tankta ne kadar alg oluşumuna izin verileceği biraz da yetiştiricinin bilgi birikimine bağlıdır. İstenmeyen alg oluşumunun önüne geçmenin bir diğer yolu ise UV filtre kullanmaktır.