Colisa Fasciata (Büyülü Gromi veya Cizgili Gromi)

Büyülü gromi veya cizgili gromi adlaryla anılır. Kahverengi turuncu renkteki gövdesini, gri mavi çizgiler çaprazlamasına süsler. Bu desen, balığın başından kuyruğunun bitimine kadar sürer. Sırt yüzgeci, gri mavi renkte olup özellikle erkekte sivrilerek son bulur ve kırmızı renkte lekeler taşır. Karın yüzgeçleri, ailenin tüm üyelerinde olduğu gibi ipliğimsi iki duyarga halinde ve turuncu renktedir. Karın yüzgeci ise testere ağzı gibi tırtıklı ve parlak